Top

病房/手術室清潔消毒

病房/手術室清潔消毒

You Need To Know

病房除了日常的清潔之外,定期的深層清潔都是必須的。病房的地板會因為病床經常推出推入而留下黑色車輪痕跡、牆壁/天花因全年度都有病人入住而久久不能進行清潔,這樣深層清潔能仔細地每個病格由上到下都全面清潔消毒。

潔麗希望病房能做好周圍環境的清潔而做好感染控制,便會減少細菌的藏身地方。

病菌Out! No Way To Stay!

手術室的清潔當然比病房的清潔更為嚴格和重要。除了手術室的專業儀器外,進行手術的環境都有直接影響。

在無菌的狀態下進行手術,做好手術室感染控制。我們會依照醫院管理局的手術室清潔指引進行清潔消毒,給予病人一個更安全的手術環境。

You Need To Know

病房除了日常的清潔之外,定期的深層清潔都是必須的。病房的地板會因為病床經常推出推入而留下黑色車輪痕跡、牆壁/天花因全年度都有病人入住而久久不能進行清潔,這樣深層清潔能仔細地每個病格由上到下都全面清潔消毒。

潔麗希望病房能做好周圍環境的清潔而做好感染控制,便會減少細菌的藏身地方。

病菌Out! No Way To Stay!

手術室的清潔當然比病房的清潔更為嚴格和重要。除了手術室的專業儀器外,進行手術的環境都有直接影響。

在無菌的狀態下進行手術,做好手術室感染控制。我們會依照醫院管理局的手術室清潔指引進行清潔消毒,給予病人一個更安全的手術環境。

workING WITH US

潔麗服務

workING WITH US

潔麗服務

認真態度

為了向客戶提供優質的服務,潔麗員工會以積極的心態和嚴謹的態度工作,致力務求於用最理想的時間做出客戶的要求。「真心待人,誠信服務。」

豐富經驗

本公司提供專業服務已有20年多年,而員工更擁有 20年以上的專業知識經驗,面對各種難題總有辨法解決。「經驗」 — 好讓我們在落實每一項工程方案的時候,更容易計算方案細節及所需的專業工具。

用料上乘

針對每一位客戶的疑難,我們會首選用優秀、效用高的物料去制定方案。只要選對優質的物料,在解決問題上便會帶來事半功倍的效果。

認真態度

為了向客戶提供優質的服務,潔麗員工會以積極的心態和嚴謹的態度工作,致力務求於用最理想的時間做出客戶的要求。「真心待人,誠信服務。」

豐富經驗

本公司提供專業服務已有20年多年,而員工更擁有 20年以上的專業知識經驗,面對各種難題總有辨法解決。「經驗」 — 好讓我們在落實每一項工程方案的時候,更容易計算方案細節及所需的專業工具。

用料上乘

針對每一位客戶的疑難,我們會首選用優秀、效用高的物料去制定方案。只要選對優質的物料,在解決問題上便會帶來事半功倍的效果。

workING WITH US

工程相片

IMG_20190627_095858
37139ae9-22a6-440b-a1cd-f21c0fe5e60b
IMG-20180326-WA0016
IMG-20180528-WA0023
IMG-20200224-WA0042 - 複製
IMG-20180326-WA0019
IMG-20180528-WA0022
IMG_20190628_151808
workING WITH US

工程相片

IMG_20190627_095858
37139ae9-22a6-440b-a1cd-f21c0fe5e60b
IMG-20180326-WA0016
IMG-20180528-WA0023
IMG-20200224-WA0042 - 複製
IMG-20180326-WA0019
IMG-20180528-WA0022
IMG_20190628_151808
workING WITH US

我們提供客人滿意的優質服務

a

聯絡我們

a

專人為你製定方案

a

進行服務

a

簽收服務

workING WITH US

我們提供客人滿意的優質服務

a

聯絡我們

a

專人為你製定方案

a

進行服務

a

簽收服務

快d打黎睇下我們有咩岩你啦 (852)3580 0849

查詢又好,拎報價又好,我地都好樂意為你服務

聯絡我們

(852)3580 0849

樂意為你服務

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.